Cum se obtine documentatia Cadastrala si inscrierea in Cartea Funciara?

Etape:

1. Contactarea unei persoane fizice/juridice autorizate pentru intocmirea documentatiei cadastrale;

2. Persoana fizica/juridica autorizata intocmeste documentatia cadastrala tehnica si o inainteaza OCPI;

3. O.C.P.I. verifica, receptioneaza si, dupa caz, avizeaza documentatia, atribuie numar cadastral provizoriu si o trimite catre Biroul de Carte Funciara, care deschide o carte funciara si emite o incheiere;

4. Cand are loc un act sau un fapt juridic privitor la teren sau la constructii, pe baza documentatiei tehnice cadastrale receptionate notarul public intocmeste actul notarial si transmite Biroului de carte funciara sau, dupa caz, solicitantului intreaga documentatie;

5. Biroul de carte funciara transmite O.C.P.I. incheierea efectuata si documentatia privind inscrierea efectuata, inclusiv numarul Cartii Funciare si, dupa caz, date referitoare la noul proprietar;

6. Ridicarea documentatiei se face de catre Persoana Autorizata si are loc predarea acesteia Beneficiarului.

Date de contact rapid:

Ing. Bogdan Ambăruș
Telefon: 0741 525 536
E-mail: cadastru.bacau@yahoo.com

Adresa: Strada Milcov, Nr. 1, parter,
Cod postal 600168, Bacau.